Svar fra Lægemiddelstyrelsen

Video Svar fra Lægemiddelstyrelsen 

Jeg kontaktede Lægemiddelstyrelsen ift. bruget af Aspartam i medicin

og hvad der skal til før at medicin godkendes