Kræft medicin

Zofran er et kvalmestillende lægemiddel.


Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan opstå:- under behandling mod kræft (kemoterapi eller stråling)- efter en operation


Kilde: http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/PdfFileServlet?formulationid=3825&lang=da


Xaluprine anvendes til behandling af akut lymfatisk leukæmi (ALL), som er en særlig form for kræft i blodet.


Må kun udleveres fra sygehus Xaluprine


Kilde: http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6797


Begge ovenstående midler indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. Må derfor ikke anvendes, hvis du har Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).